ŻELATYNA W DIECIE SPORTOWCA

Dzisiaj kilka słów na temat interwencji żywieniowych wspierających poprawę funkcjonowania tkanek miękkich. Zapraszam do lektury.

W przeciwieństwie do tkanki mięśniowej, dorobek naukowy dotyczący strategii żywieniowych wspierających funkcjonowanie tkanek miękkich (ścięgna, więzadła) jest niewielki. W jednej z prac wykazano, że grupa otrzymująca hydrolizowane białko serwatkowego (EAA=10 g) i wykonująca przez 12 tygodni trening oporowy odnotowała korzystniejsze rezultaty niż grupa otrzymująca placebo. Punktem końcowym było zwiększenie przekroju poprzecznego proksymalnej części więzadła rzepki (p<0,05) (Farup et al., 2014).

Poza wspomnianym badaniem nie istnieją inne prace oceniające wpływ diety na tkanki miękkie u ludzi. Niemniej jednak w jednej z publikacji, w której za pomocą metody inżynierii tkankowej zastosowano model więzadła, wykazano że niektóre aminokwasy oraz witamina C mogą wspomagać proces syntezy kolagenu (Paxton et al., 2010). Źródłem aminokwasów o których mowa, włączając w to prolinę, lizynę, hydroksylizynę oraz hydroksyprolinę, jest żelatyna wytwarzana ze ścięgien i więzadeł krów. W nieopublikowanych badaniach Shaw i Baar zaobserwowali bardzo pozytywną odpowiedź po podaży żelatyny w zakresie produkcji kolagenu i powrotu sportowców do gry po kontuzji. Autorzy podkreślają, że konieczne jest przeprowadzenie badań klinicznych na znacznie większej grupie, aby stwierdzić czy przyjmowanie żelatyny ma rzeczywiście pozytywny wpływ na syntezę białek kolagenowych w więzadłach.

Pomimo, że obecnie nie jest jasne czy niektóre składniki pokarmowe mogą pozytywnie oddziaływać na tkanki miękkie, fizjologia wiązadeł i ścięgien sugeruje, że odpowiednia strategia żywieniowa ukierunkowana na poprawę ich funkcjonowania powinna być zaplanowana nieco inaczej niż w przypadku tkanki mięśniowej. Więzadła oraz ścięgna cechują się ograniczonym przepływem krwi, dlatego składniki odżywcze dostarczane są do nich wskutek zwiększonego przepływu płynów. Mechanizm ten można porównać do wyciśniętej gąbki włożonej do wody. W kontakcie z wodą gąbka natychmiast zwiększa swoją objętość, wypełniając się płynem. Podobnie wygląda sprawa z tkankami miękkimi. Pod wpływem obciążenia znajdujące się w nich płyny są „wyciskane”, a w chwili odpoczynku płyny są „zasysane” z powrotem. W związku z tym jeżeli chcemy dostarczyć naszym tkankom miękkim składniki odżywcze powinniśmy zatroszczyć się o to przed podjęciem wysiłku fizycznego.

PRAKTYCZNE REKOMENDACJE

30-60 minut przed treningiem wypij >2g żelatyny w formie płynnej lub żelu. Możesz na przykład rozpuścić żelatynę w 120 ml wody, a następnie uzupełnić pozostałą część szklanki ulubionym sokiem owocowym.

Farup, J., S.K. Rahbek, M.H. Vendelbo, A. Matzon, J. Hindhede, A. Bejder, S. Ringgard, and K. Vissing (2014). Whey protein hydrolysate augments tendon and muscle hypertrophy independent of resistance exercise contraction mode. Scand. J. Med. Sci. Sports 24: 788-798.

Paxton, J.Z., L.M. Grover, and K. Baar (2010). Engineering an in vitro model of a functional ligament from bone to bone. Tissue Eng. Part A. 16:3515-3525.

Artykuł jest tłumaczeniem części oryginalnego artykułu Keith’a Baara przygotowanego dla GSSI.

udostępnij na:

Zostaw odpowiedź

udostępnij na: