WIĘCEJ BIAŁKA = WIĘCEJ MIĘŚNI?

Wśród sportowców uprawiających dyscypliny siłowe krąży wiele mitów na temat białka, a jednym z nich jest jego maksymalna zawartość w posiłku. Niektórzy konieczność ograniczenia jednorazowej podaży białka argumentują ograniczonymi zdolnościami absorpcyjnymi przewodu pokarmowego. Choć bez wątpienia jest to w części uzasadniona obawa, z punktu widzenia sportowca dużo istotniejsza jest kwestia maksymalnej ilości aminokwasów w posiłku, które mogą zostać wykorzystane do procesu syntezy białek mięśniowych (MPS).

Podaż 20-40 g białka w posiłku jest wystarczająca w celu nasilenia MPS, jednak dodatni bilans netto obrotu białka (NBP) jest wypadkową zarówno rozpadu białek (MP) oraz ich syntezy (PS) (NBP=PS-PB). Oznacza to, że na NB można wpłynąć dwutorowo: minimalizując PB oraz nasilając PS.

Mając na uwadze powyższe informacje, naukowcy postanowili zweryfikować w jakim stopniu posiłek bogatobiałkowy wpływa na minimalizację procesu PB oraz w ostatecznym efekcie na NBP. W tym celu do swojej pracy zweryfikowali 23 młodych mężczyzn, których przydzielili do grupy wykonującej aktywność fizyczną (n=12), bądź do grupy kontrolnej (n=11). Następnie każda z grup w losowej kolejności została poddana interwencji polegającej na obserwacji odpowiedzi anabolicznej występującej po podaży umiarkowanej ilości białka (MP; ~40 g białka) oraz wysokiej ilości białka (HP; ~70 g białka).

Ćwiczenia nie zmieniły istotnie otrzymanych rezultatów. Podaż białka skutkowała dodatnim NBP na obu poziomach konsumpcji białka, jednak zaobserwowano istotnie większy NBP w przypadku grupy otrzymującej posiłek o zwiększonej ilość protein (grupa HP) (p<0.00001). Większa odpowiedź NBP została osiągnięta głównie poprzez zwiększoną redukcję PB, a w mniejszym stopniu wskutek nasilenie PS. Konsumpcja posiłku bogatobiałkowego w porównaniu do grupy MP wiązała się także z większą odpowiedzią stężenia aminokwasów egzogennych w osoczu (EAA) (p<0.01), jednocześnie nie zaobserwowano różnic w zakresie stężenia insuliny oraz glukozy.

Należy jednak podkreślić, że naukowcy oceniali bilans rozpadu oraz syntezy białek dla całego organizmu, a nie protein specyficznych dla tkanki mięśniowej. W związku z tym należy być sceptycznym co do korzyści wynikających z tak dużej podaży białka. Biorąc pod uwagę dostępną literaturę najbardziej optymalnym rozwiązaniem wydaje się być, w przypadku sportów siłowych, maksymalna konsumpcja białka w jednym posiłku wynosząca ~0,4 g/kg mc.

ŹRÓDŁO

udostępnij na:

Zostaw odpowiedź

udostępnij na: