SUPLEMENTACJA ANTYOKSYDANTAMI A TRENING

Oczywistym jest fakt, że reaktywne formy tlenu (ROS, z ang. reactive oxygen species), wytwarzane w trakcie skurczów tkanki mięśniowej, odgrywają rolę regulacyjną w adaptacji mięśni szkieletowych do wysiłku wytrzymałościowego. Jednakże w literaturze naukowej dużo kontrowersji budzi pytanie czy osłabienie produkcji ROS wskutek suplementacji antyoksydantów może wpływać hamująco na oczekiwane zmiany komórkowe wywołane ćwiczeniami. Tym razem hipotezę tę postanowili zweryfikować naukowcy z Australii.

METODOLOGIA BADANIA

Do randomizowanego badania, przeprowadzonego metodą podwójnie ślepej próby, zaprosili 11 zdrowych oraz młodych mężczyzn. Jedna z grup otrzymywała przez okres 4 tygodni antyoksydanty (2×500 mg/ dzień witamina C, 400IU/ dzień witamina E), a grupa kontrolna placebo. Następnie po 4-tygodniowej fazie „ładowania” wykonano test wysiłkowy (10×4min jazdy na cykloergometrze z intensywnością 90% VO2max, 2min aktywnego wypoczynku w trakcie przerw). Bezpośrednio przed, natychmiast po, oraz 3 godziny po zakończeniu wysiłku wykonano biopsję mięśnia obszernego bocznego. Badane osoby kontynuowały suplementację przez kolejne 4 tygodnie w połączeniu z treningiem, który był wykonywany 3 razy w tygodniu zgodnie z protokołem testowym. Po upływie tego czasu początkowa procedura badawcza została ponowiona.

WYNIKI

Suplementacja witamin nie miała wpływu na istotny wzrost poziomu VO2max, mięśniowy poziom aktywności syntazy cytrynianowej (enzym zaangażowany w oddychanie komórkowe) czy też poziom białek podjednostki IV oksydazy cytochromu c (ostatni kompleks łańcucha oddechowego). Niemniej jednak po zakończeniu programu treningowego okazało się, że suplementacja witaminy C oraz E istotnie osłabiła wzrost aktywności w mięśniach: dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), poziomu białek SOD2 oraz mitochondrialnego czynnika transkrypcyjnego A.

PODSUMOWANIE

Mówiąc prościej suplementacja witamin antyoksydacyjnych wiązała się z osłabieniem niektórych (SOD, TFAM) zmian adaptacyjnych występujących w mięśniach szkieletowych po zakończeniu programu treningowego, realizowanego przez młodych oraz zdrowych mężczyzn. Jest to kolejny argument przemawiający za tym, aby do kwestii suplementacji witamin antyoksydacyjnych podchodzić z dużym sceptycyzmem.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26482865

udostępnij na:

Zostaw odpowiedź

udostępnij na: