OLEJ KOKSOWY NIE JEST DOBRYM ŹRÓDŁEM TŁUSZCZÓW I NIGDY NIM NIE BYŁ

W jednym z ostatnich badań aż 72% Amerykanów sklasyfikowało olej kokosowy jako „zdrową żywność”, z kolei wśród dietetyków odsetek ten wynosił 37%… Cóż, marketing robi swoje. Przyjrzyjmy się jednak faktom.

Olej kokosowy składa się w 82% z nasyconych kwasów tłuszczowych, z czego blisko połowę stanowi kwas laurynowy, a pozostałą pulę uzupełniają kwas mirystynowy, palmitynowy, stearynowy oraz krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe.

Zastąpienie węglowodanów w diecie kwasem laurynowym zwiększa stężenie cholesterolu LDL, ale o połowę w mniejszym stopniu niż kwas mirystynowy oraz palmitynowy. Kwas laurynowy zwiększa także stężenie cholesterolu HDL w porównywalnym stopniu co kwas mirystynowy, ale skuteczniej niż kwas palmitynowy. Ostatecznie, w następstwie zwiększenia podaży kwasy laurynowego i zmniejszenia konsumpcji węglowodanów, efekt netto stosunku cholesterolu LDL do HDL ulega nieznacznemu zmniejszeniu.

 

Należy jednak podkreślić, że zmiany stężenia cholesterolu HDL spowodowane interwencją dietetyczną bądź farmakologiczną nie mogą być bezpośrednio łączone ze zmianami odnoszącymi się do chorób układu krążenia (ChUK), dlatego wzrost stężenia cholesterolu LDL powinien być oceniany niezależnie. Co więcej, w odniesieniu do ChUK bardziej miarodajnym porównaniem jest zestawienie oleju kokosowego z innymi olejami roślinnymi bogatymi w jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe.

W dokładnie kontrolowanym badaniu porównano wpływ oleju kokosowego, masła oraz oleju z krokosza bawarskiego (bogatego w wielonienasycony kwas linolowy) na cholesterol LDL. Zarówno masło jak i olej koksowy zwiększyły stężenie cholestrolu LDL w porównaniu do oleju z krokosza barwierskiego. W innym starannie kontrolowanym badaniu, wykazano że konsumpcja oleju kokosowego w porównaniu do oliwy z oliwek również prowadzi do wzrostu stężenia cholesterolu LDL.

W ostatnim opublikowanym przeglądzie systematycznym uwzględnionych zostało 7 kontrolowanych badań (w tym dwa powyższe), które porównywały wpływ oleju koksowego z innymi olejami roślinnymi dostarczającymi jedno- i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych na cholesterol LDL. Konsumpcja oleju kokosowego w każdym z 7 badań prowadziła do wzrostu stężenia cholesterolu LDL, a w 6 z nich w sposób istotny statystycznie. Autorzy podkreślili także, że w żadnym z badań nie wykazano różnic w kontekście zwiększenia stężenia cholesterolu LDL pomiędzy olejem kokosowym, a innymi olejami bogatymi w nasycone kwasy tłuszczone, takimi jak masło, tłuszcz wołowy czy olej palmowy.

Obecnie nie ma badań klinicznych, które bezpośrednio porównywałyby olej kokosowy z innymi olejami na wpływ ChuK.

Podsumowując, olej koksowy zwiększa stężenia cholesterolu LDL, który jest przyczyną ChUK. Jednocześnie nie są znane jakiekolwiek właściwości oleju kokosowego, które mogłyby kompensować jego niekorzystny wpływ na cholesterol LDL, dlatego Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne odradza jego spożywanie.

http://circ.ahajournals.org/content/early/2017/06/15/CIR.0000000000000510

udostępnij na:

Zostaw odpowiedź

udostępnij na: