NIECELIAKALNA NIETOLERANCJA GLUTENU (PO RAZ DRUGI)

Pomimo tego, że już pisaliśmy na naszym blogu o nieceliakalnej nietolerancji glutenu chcemy przedstawić wam wyniki kolejnego bardzo ciekawego badania.

Słowem wstępu przypomnę tylko pracę naukowców z University of L’Aquila we Włoszech. W trakcie dwuletniego badania prospektywnego przebadali oni łącznie 392 pacjentów, którzy zgłaszali niepożądane dolegliwości związane ze spożyciem glutenu. Na podstawie wystąpienia dolegliwości po próbie prowokacyjnej glutenem (pacjenci przez 6 miesięcy stosowali dietę bezglutenową, a następnie przez miesiąc dietę zawierającą gluten) rozpoznali oni NNG tylko wśród 27 pacjentów (6,88%).

28 sierpnia w czasopiśmie Alimentary Pharmacology & Therapeutics pojawiło się badanie, w którym badacze ocenili wrażliwość na gluten wśród pacjentów ze zdiagnozowaną (według międzynarodowych kryteriów) NNG.

Do badania (z podwójnie ślepą próbą) zrekrutowanych zostało 35 osób z wykluczoną celiakią (w tym 31 kobiet), które stosowały dietę bezglutenową. Uczestnicy losowo przez okres 10 dni otrzymywali jedną z mąk (glutenowa vs. bezglutenowa), a następnie po czternastodniowym okresie przerwy (ang. washout period) zostali poddani próbie krzyżowej, czyli otrzymywali mąkę inną niż tę, którą spożywali w pierwszym okresie.

Głównym punktem końcowym, który oceniali naukowcy, była zdolność zidentyfikowania przez uczestników mąki zawierającej gluten. Wtórny punktem końcowym była ocena objawów żołądkowo-jelitowych za pomocą skali GSRS (ang. gastrointestinal symptom rating scale).

Wyłącznie 12 uczestników badania (34%), którzy zostali sklasyfikowani jako osoby cierpiące na NNG potrafiło zidentyfikować poprawnie mąkę zawierającą gluten. Ich średni wynik na skali GSRS był istotnie wyższy po spożyciu glutenu w porównaniu do wartości wyjściowych. Aż 17 uczestników (49%) błędnie wskazało mąkę bezglutenową, jako tę zawierającą gluten. Jednak również w tej grupie średnik wynik na skali GSRS był istotnie wyższy niż wartości początkowe. Pozostałych 6 uczestników (17%) nie potrafiło wskazać różnicy między mąkami.

Podsumowując, tylko u 1/3 osób spełniających wszystkie kryteria NNG zaobserwowano powrót objawów po podwójnie zaślepionej prowokacji glutenem. Otrzymane wyniki wskazują również, że niepożądane symptomy obserwowane przez część osób po spożyciu glutenu w codziennym życiu jest związana z psychologicznym przewidywaniem objawów (efekt nocebo). Prościej rzecz ujmując, jeżeli jesteśmy przekonani, że coś nam zaszkodzi, to tak się stanie.

Choć nie ulega wątpliwości, że dla części osób gluten jest szkodliwy, wyniki przedstawionego badania jeszcze bardziej marginalizują odsetek osób rzeczywiście posiadających NNG. Natomiast osoby, które starają się przekonać wszystkich dookoła o jego szkodliwości, wzmacniają efekt psychologiczny związany przewidywaniem niepożądanych objawów.

Z wynikami badania oceniającego krótkoterminowy wpływ glutenu na zdolności wysiłkowej sportowców możecie także przeczytać na naszym blogu w tym miejscu KLIKNIJ

Zanini B, Baschè R, Ferraresi A, Ricci C, Lanzarotto F, Marullo M, et al. Randomised clinical study: gluten challenge induces symptom recurrence in only a minority of patients who meet clinical criteria for non-coeliac gluten sensitivity. Aliment Pharmacol Ther. 2015.

udostępnij na:

Zostaw odpowiedź

udostępnij na: