LEUCYNA, BCAA CZY BIAŁKO?

Leucyna jest aminokwasem, który w największym stopniu stymuluje proces syntezy białek mięśniowych (MPS). Szczytowe stężenie leucyny w osoczu, występujące w następstwie spożycia odżywki białkowej, na ogół jest skorelowane z procesem MPS (Pennings, 2011). Potwierdza to tezę, że tempo trawienia oraz zawartość leucyny są istotnymi czynnikami prognozującymi efekt anaboliczny spożywanego produktu.

Choć nie ulega wątpliwości, że leucyna jest bardzo ważnym elementem modyfikującym proces MPS, pozostałe aminokwasy również odgrywają swoją rolę. Najlepiej tezę tę obrazuje badanie (Churchward-Venne, 2014), w którym porównano odpowiedź MPS w wyniku podaży jednego z pięciu protokołów suplementacyjnych:

  1. 6,25 g izolatu białka serwatkowego
  2. 6,25 g izolatu białka serwatkowego + 2,25 g leucyny (całkowita zawartość leucyny 3 g)
  3. 6,25 g izolatu białka serwatkowego + 4,25 g leucyny (całkowita zawartość leucyny 5 g)
  4. 6,25 g izolatu białka serwatkowego + 6 g BCAA (4,25 g leucyny, 1,38 g izoleucyny, 1,35 g waliny)
  5. 25 g izolatu białka serwatkowego (całkowita zawartość leucyny 3 g)

aa

Każdy z pięciu badanych protokołów skutkował zwiększeniem procesu MPS w porównaniu do wartości zaobserwowanych na czczo. Zgodnie z przewidywaniami, porcja 25 g izolatu białka serwatkowego zwiększyła proces MPS znacznie skuteczniej niż dawka 6,25 g.

Interesujący jest jednak fakt, że dodatek 2,25 gramów leucyny do 6,25 g izolatu białka serwatkowego (łącznie 3 g leucyny) nie doprowadził do dalszego wzrostu MPS, pomimo że łącznie zawartość leucyny w tym przypadku wynosiła tyle samo co w 25 g porcji izolatu białka serwatkowego.

Dodatek większej ilości leucyny (4,25 g) do porcji 6,25 g izolatu białka serwatkowego (łącznie 5 g leucyny) doprowadził z kolei do wzrostu procesu MPS zbliżonego do tego obserwowanego po spożyciu 25 g izolatu białka serwatkowego. Można zatem wywnioskować, że względnie nieduży dodatek leucyny do małej porcji białka serwatkowego może być tak samo skuteczny jak 25 g porcja białka.

I na sam koniec najciekawsza obserwacja. W przypadku, gdy leucyna (4,25 g) została podane w akompaniamencie pozostałych aminokwasów rozgałęzionych (BCAA), czyli waliny i izoleucyny, zanotowano zahamowanie wzrostu procesu MPS. Izoleucyna i walina korzystają z tego samego transportera jelitowego co leucyna. W związku z tym można przypuszczać, że konkurują one z leucyną o wychwyt na poziomie jelit, czego konsekwencją jest mniej gwałtowny szczytowy wzrost stężenia leucyny w osoczu, który uważany jest za istotny wyznacznik tempa procesu MPS.

Zawartość leucyny w posiłku jest istotnym czynnikiem determinującym odpowiedź MPS. W przypadku suboptymalnej ilość białka w posiłku, suplementacja leucyny niweluje różnice procesu MPS. Korzystniejszym rozwiązaniem wydaje się być dodatek samej leucyny, aniżeli BCAA (ewentualnie, według mojej opinii, warto szukać BCAA z większą zawartością leucyny, np. w proporcji 4:1:1)

udostępnij na:

Zostaw odpowiedź

udostępnij na: