KETOZA INDUKOWANA EGZOGENNIE

Właśnie ukazało się badanie, w którym przetestowano wpływ suplementacji estrów ciał ketonowych wśród wytrenowanych kolarzy.
Dla krótkiego wprowadzenia, suplementację estrów ciał ketonowych naukowcy testują, aby znaleźć kompromis pomiędzy zwiększonym stężeniem ciał ketonowych we krwi (i zwiększyć dostępność alternatywnego źrodła energii dla pracujących mięśni) i brakiem konieczności wprowadzania diety ketogenicznej (która jak wiemy nie poprawia zdolności wysiłkowych).

To co wyróżnia to badanie, to fakt że:
1) uczestnicy byli bardzo wytrenowani,

2) test wysiłkowy uwzględniał 3-godzinną jazdę ciągłą, 15-minutowy test wysiłkowy typu time-trial oraz maksymalny sprint,
3) estry ciał ketonowych suplementowano przed wysiłkiem i w pierwszej części trwania testu,
4) osiągnięto stężenie betahydroksymaślanu we krwi >3mmol,
5) warunki żywieniowe odzwierciedlały obowiązujące rekomendacje żywieniowe (dostępność węglowodanów przed i w trakcie testu).

W dużym skrócie, suplementacja estrów ciał ketonowych nie prowadzi do oszczędzania glikogenu mięśniowego (suplementacja w pierwszej połowie wyścigu miała potencjalnie dostarczyć alternatywnego źródła energii dla mięśni, oszczędzić glikogen mięśniowy, by zwiększyć jego dostępność podczas testu typu TT i maksymalnego sprintu). Jednocześnie suplementacja nie poprawiła (ani nie pogorszyła) zdolności wysiłkowych podczas testu TT i maksymalnego sprintu.

Ciekawych jest jeszcze kilka obserwacji:

1) Suplementacja estrów ciał ketonowych zahamowała uwalnianie wolnych kwasów tłuszczowych (FFA) podczas wysiłku, a FFA hamują z kolei proces glikogenolizy. Zauważono korelację pomiędzy suplementacją estrów ciał ketonowych, a większym zużyciem glikogenu mięśniowego.

2) Stan ketozy (stężenie betahydroksymaślanu we krwi >3mmol) doprowadził do zmniejszenia pH krwi oraz zredukowania potencjały buforującego (spadek stężenia dwuwęglowanów), co potencjalnie jest niekorzystnym zjawiskiem w kontekście wysiłków o wysokiej intensywności,
3) Suplementacja estrów ciał ketonowych doprowadziła do supresji apetytu po zakończeniu ćwiczeń, co z kolei może prowadzić do zaburzenia procesu regeneracji (mniejsza podaż makroskładników i energii).
Generalnie badanie to uzupełnia wnioski pracy przeglądowej z zeszłego roku, według której suplementacja estrów ciał ketonowych nie prowadzi do poprawy zdolności wysiłkowych.

 

udostępnij na:

Zostaw odpowiedź

udostępnij na: