IMMUNOŻYWIENIE A SPORT: SELEN ORAZ MANGAN

Ustrojowe zasoby selenu (Se) wpływają na funkcjonowanie komórek układu immunologicznego, zarówno w zakresie odporności nabytej jak i wrodzonej. Obecnie rekomendowana ilość Se w diecie dorosłej osoby waha się w przedziale od 25 do 100 μg/dzień, przy czym średnia wartość dla mężczyzn wynosi 60 μg/dzień oraz 53 μg/dzień dla kobiet (1,2). Dotychczas nie wykazano wpływu niedoborów Se oraz efektu suplementacji Se na układ odpornościowy sportowców.

W przypadku manganu (Mn), jego dzienne pobranie z pożywieniem pozwala dostarczyć organizmowi niezbędnych ilości tego pierwiastka, wymaganych w celu zapewnienia funkcjonowania niektórych procesów fizjologicznych (m.in. obrona antyoksydacyjna, metabolizm energetyczny, układ immunologiczny). W trakcie wysiłku fizycznego Mn może pełnić rolę antyoksydacyjną, ponieważ funkcjonowanie dysmutazy ponadtlenkowej w macierzy mitochondrialnej zależne jest od Mn.

Ze względu na brak dowodów dotyczących wpływu niedoboru oraz suplementacji Se oraz Mn wśród sportowców, żaden z omawianych pierwiastków nie może być sklasyfikowany jako element immunożywienia w kontekście wysiłku fizycznego (3).

1. Rayman MP. Selenium and human health. Lancet 379: 1256– 1268, 2012.

2. Stoffaneller R and Morse NL. A review of dietary selenium intake and selenium status in Europe and the Middle East. Nutrients 7: 1494–1537, 2015.

3. Chen P, Chakraborty S, Mukhopadhyay S, Lee E, Paoliello MMB, Bowman AB and Aschner M. Manganese homeostasis in the nervous system. J Neurochem 134: 601–610, 2015.

udostępnij na:

Zostaw odpowiedź

udostępnij na: