CZYM ZAJMUJE SIĘ DIETETYK SPORTOWY?

Rola dietetyka sportowego Zakres obowiązków
Ocena potrzeb żywieniowych oraz aktualnych praktyk dietetycznych
 • analiza spożycia energii, składników odżywczych oraz płynów przed, w trakcie trwania oraz po ukończeniu zawodów/ jednostek treningowych
 • problemy zdrowotne związane z żywieniem (zaburzenia odżywiania, alergie oraz nietolerancje pokarmowe, problemy żołądkowo-jelitowe, okres kontuzji, skurcze mięśniowe, hipoglikemia etc.) oraz regulacja masy ciała, w szczególności poszczególnych komponentów składu ciała
 • analiza spożycia żywności oraz płynów, jak również szacowanie wydatkowanej energii w okresie odpoczynku, taperingu oraz w trakcie podróży
 • analiza potrzeb żywieniowych w skrajnych warunkach środowiskowych (np. trening na średnich i dużych wysokościach, wysoka lub niska temperatura otoczenia)
 • określenie właściwej masy ciała sportowca oraz ocena metabolicznych czynników ryzyka związanych z niską masą ciała
 • ocena praktyk związanych z suplementacją
Interpretacja wyników badań (np. biochemicznych, antropometrycznych)
 • podstawowe pomiary wzrostu, masy ciała, składu ciała etc.
 • wyniki badań krwi, moczu, składu ciała jak również interpretacja wyników testów fizjologicznych czy też testów oceniających stan nawodnienia organizmu
Edukacja żywieniowa, wprowadzanie odpowiednich strategii dietetycznych
 • opracowanie i implementacja strategii żywieniowych wspierających zmianę zachowań w celu poprawy ogólnego stanu zdrowia, wydolności fizycznej, składu ciała lub/i zaburzeń odżywiania
 • opracowanie rekomendacji żywieniowych dostosowanych do indywidualnych celów sportowca, uwzględniających okres periodyzacji treningu, skład ciała, żywienie w okresie startów, czasową (celową) redukcję masy ciała/tkanki tłuszczowej
 • odpowiedzialność za ilość, jakość oraz czas konsumpcji pożywienia oraz płynów przed, w trakcie oraz po zakończeniu treningu lub/i zawodów w celu poprawy zdolności wysiłkowych zawodnika
 • planowanie jadłospisu, zarządzanie czasem, zakupy w sklepie, przygotowywanie posiłków, magazynowanie żywności,  przygotowywanie budżetu dotyczącego pożywienia, monitorowanie bezpieczeństwa żywności
 • wsparcie żywieniowe dostosowane do indywidualnych problemów zdrowotnych związanych z odżywianiem (alergie pokarmowe, cukrzyca, zaburzenia odżywienia etc.)
 • wybór odpowiedniego asortymentu pożywienia w okresie podróży, pobytu w restauracji, a także w miejscu odbywania się treningów i zawodów
 • dobór suplementacji zdrowotnej, ergogenicznej, żywności wzbogacanej etc. z uwzględnieniem jej skuteczności, legalności oraz bezpieczeństwa jej stosowania
 • edukacja w zakresie żywienia w sporcie, przygotowywanie oraz rozwój materiałów edukacyjnych dla indywidualnych zawodników, całej drużyny lub/i trenerów, osób zajmujących się przygotowaniem posiłków etc.
 • aktywny udział w pracy interdyscyplinarnego sztabu szkoleniowego w celu integracji strategii żywieniowych w rocznym planie treningowych oraz planie startowym
 • współpraca ze sztabem medycznym/ osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie motoryczne zawodników (trenerzy, fizjolodzy, fizjoterapeuci, psycholodzy) w celu maksymalizacji wydolności fizycznej zawodnika
 • ocena literatury naukowej oraz implementacja strategii żywieniowych/ technik oceny składu ciała, stanu nawodnienia w oparciu o dowody naukowe
 • nadzór rozwoju polityki oraz procedur żywienia
 • zdobywanie i utrzymywanie współpracy z klientami oraz sportowcami w praktyce dietetycznej
 • świadczenie usług refundowanych (np. terapia żywieniowa osób z cukrzycą)
 • promowanie zachowań żywieniowych oraz zdrowotnych sprzyjających długoterminowej karierze, szczególnie wśród młodych sportowców
 • rozwój zawodu dietetyka sportowego
 • utrzymywanie wiarygodności poprzez aktywne uczestniczenie w konferencjach, szkoleniach etc. mających na celu rozwój kompetencji zawodowych
Źródło: Wspólne stanowisko Academy of Nutrition and Dietetics (AND), Dietitians of Canada (DC) oraz American College of Sports Medicine (ACSM) w sprawie żywienia i zdolności wysiłkowych wśród sportowców z 2015 r.
udostępnij na:

Zostaw odpowiedź

udostępnij na: