DIETA ZGODNA Z GRUPĄ KRWI – CZY TO MA SENS?

Dieta zgodna z grupą krwi. Czy ma to sens?

Dzisiaj przyjrzymy się bliżej teorii dr Petera J. D’ Adamo. Twórca i propagator diety zgodnej z grupą krwi, w swojej książce „Jedz zgodnie ze swoja grupą krwi” (oryg. „Eat Right For Your Type”), przekonuje swoich czytelników, że to co ląduje na naszych talerzach powinno być uzależnionego od naszej przynależności do określonej grupy krwi (w zależności od występowania głównych antygenów A, B i O wyróżnia się 4 zasadnicze grupy krwi: A (41%), B (9%), AB (3%), 0 (47%); wartość w nawiasach przedstawia procentowy rozkład grup krwi w populacji).

Czy jednak omawiana dieta ma jakiekolwiek poparcie w dowodach naukowych? Niestety nie mam dobrej wiadomości dla apologetów teorii dr Petera J. D’ Adamo.

W 2013 r. w czasopiśmie The American Journal of Clinical Nutrition ukazał się przegląd systematyczny badań dotyczących wpływu diety zgodnej z grupą krwi na poprawę zdrowia lub zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób.

Przeanalizowano 3 bazy medyczne (The Cochrane Library, MEDLINE oraz Embase). Spośród 1415 publikacji, po uwzględnieniu kryteriów włączenia i wyłączenia do przeglądu, tylko 1 badanie spełniało wymagania postawione przez naukowców.

We wspomnianym badaniu oceniono wpływ diety niskotłuszczowej na stężenie frakcji LDL-cholesterolu (stężenie oznaczono na początku badania oraz po upływie 6, 12 i 18 miesięcy); przynależność uczestników do odpowiedniej grupy krwi ustalono na podstawie układu grupowego MNS. Podkreślić należy, że żadne z 16 badań spełniających kryteria włączenia nie wykazywało związku diety zgodnej z grupą krwi w układzie ABO ze skutkami zdrowotnymi wynikającymi z jej stosowania.

Chociaż w 6 oraz 18 miesiącu badania wykazano istotne statystycznie różnice stężenia frakcji LDL-cholesterolu w odpowiedzi na przestrzeganie diety niskotłuszczowej w zależności od posiadanej grupy krwi (wśród osób z genotypem MN odpowiedź ta była najmniejsza), wyniki te nie przekonały autorów omawianego przeglądu systematycznego co do zasadności stosowania kontrowersyjnej diety.

W styczniu tego roku w PLoS ONE opublikowano jednak jeszcze jedno badanie badające związek diety zgodnej z grupą krwi z kardiometabolicznymi czynnikami ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia i cukrzycy typu 2.

Badanie przeprowadzono wśród 1455 uczestników. Zwyczaje żywieniowe zostały ocenione za pomocą kwestionariusza częstości spożycia żywności w ostatnim miesiącu poprzedzającym badanie. W badaniu uwzględnione zostały zmienne takie jak: płeć, wiek, pochodzenie etniczne i kaloryczność diety.

Wnioski?

Zastosowanie się do pewnych wytycznych diety zgodnej z grupą krwi związane było z poprawą niektórych kardiometabolicznych czynników ryzyka, ale otrzymane wyniki nie były zależne od przynależności do grupy krwi układu ABO.

Podsumowując: korzyści zdrowotne wynikające z zastosowania się do diety zgodnej z grupą krwi są teorią, której obecnie nie wspierają żadne badania naukowe.

Źródła:

Wang J. i in., ABO Genotype, ‘Blood-Type’ Diet and Cardiometabolic Risk Factors, PLoS One 2014
Cusack L. i in., Blood type diets lack supporting evidence: a systematic review, Am J Clin Nutr. 2013

udostępnij na:

Zostaw odpowiedź

udostępnij na: